WOW-prijs 2023: de nominaties

Acht inspirerende samenwerkingscases uit het weg- vaarweg- en waterbeheer

Winnaar WOW Juryprijs 2023: Hét Circulaire Bagger Consortium (van Zuid-Holland)

Het innovatieve Circulaire Bagger Consortium (CBC) in Zuid-Holland is een baanbrekende samenwerking die de bouwwereld transformeert. Samen werken we aan een circulaire bagger- en bouwindustrie, waarbij baggerspecie wordt omgezet in hoogwaardige grondstoffen voor duurzaam bouwen. Wij geloven dat circulaire producten voor de bouw alleen maar mogelijk zijn in een circulaire keten. Met onze innovatieve aanpak en betrokkenheid van diverse partners in regio Zuid-Holland streven we naar een duurzame toekomst. Ontdek hoe we de Nederlandse baggerketen veranderen en waarom we de WOW-samenwerkingsprijs verdienen!

Winnaar WOW Publieksprijs 2023: Oplossingen voor Woekerende Waterplanten: Innovatie Maaitechniek en Vaartuignavigatie

In steeds meer Nederlandse meren zorgt de groei van waterplanten voor grote hinder en onveiligheid voor de recreatievaart.  Dit leidt tot schade bij de watersportbedrijven en groot verlies aan maatschappelijke waarde voor sporters en vrijetijd besteding. Met steun van markt- en overheidspartijen hebben de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren en Coöperatie Gastvrije Randmeren samen met Techmaps Remote Sensing BV  de gebruikte maaitechniek geïnnoveerd en een nieuw navigatiehulpmiddel ontwikkeld.

Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement en Opdrachtgeverschap (KCAO)

Beheerders in de Weg- en Waterbouw staan voor de uitdaging om in 2030 al hun infra-projecten klimaatneutraal en circulair te realiseren. Van waterschappen krijgt de Unie van Waterschappen vaak de vraag te horen: #hoedan? en #hoeconcreterhoebeter!
Daarom is het KCAO-project gestart: Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement en Opdrachtgeverschap. Meer dan 100 waterschappers en 9 ingenieursbureaus slaan de handen ineen. Met maar één doel: de waterschappen handvatten geven om waterschapsassets circulair te maken en de CO2-uitstoot te helpen terugdringen.

Riobase: datagestuurd rioolbeheer

Een goed werkend riool is van levensbelang, maar hoe zorg je er als kleine gemeente voor dat het beheer niet onnodig veel moeite en geld kost? Onderzoekers van de lectoraten Data Science en Assetmanagement van HZ University of Applied Sciences hebben samen met Zeeuwse rioolbeheerders een beslissingsondersteunend systeem ontworpen: Riobase. Hiermee kunnen zij op basis van risico’s en data hun rioolstelsels beheren. Dit zorgt voor een uniforme manier van rioolbeheer, scheelt onnodig werk en de middelen worden effectiever ingezet.

Het project Riobase is mede mogelijk gemaakt door een RAAK-subsidie van Regieorgaan SIA.

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp is de projectnaam voor de werkzaamheden die wij als Waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland samen in Zoutkamp en omgeving gaan uitvoeren. Begonnen als een waterveiligheidsopgave van het waterschap, is het project doorontwikkeld tot een erfgoed inclusieve gebiedsopgave. Het project is een stimulans voor de natuur, cultuurhistorie, recreatie & toerisme, leefbaarheid, verkeersveiligheid, ondernemerschap en marketing voor Zoutkamp, het Lauwersmeer, het Hogeland en de Waddenregio.

Versterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. Deze dijk versterken we de komende jaren. Om ons in de toekomst goed te beschermen tegen overstromingen én om de dijk beter te maken voor mens en natuur. Samen met overheden, markpartijen, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners werken we samen aan de duurzaamste dijk van Nederland: onze diek van morgen.

Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk

De Noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven wordt versterkt. Dit prachtige oerhollandse rivierenlandschap blijft behouden door innovatieve maatregelen toe te passen. Dat maken we mogelijk met het Innovatiepartnerschap. Ervaren marktpartijen en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben de krachten gebundeld. De toegepaste innovaties zijn van grote betekenis voor onze landelijke dijkversterkingsopgave.

Projectoverstijgend en langjarig samenwerken - Waterschapsbedrijf Limburg

Een nieuw bouwconcept gecombineerd met een 8-jarige samenwerking voor uitvoering van infra- gerelateerde projecten binnen één raamovereenkomst. Het resultaat: kortere doorlooptijden, standaardisatie, lagere kosten, een eerlijk verdienmodel, aandacht voor veiligheid, duurzaamheid, innovatie. En vooral leuker samenwerken!