Gewoon bijzonder: interview met Diane Geerts van de Gemeente Amersfoort

Het werk van Diane als adviseur Leefomgeving is heel breed. Dat kan ook bijna niet anders, want wat valt er nu niet onder de leefomgeving?

In onze rubriek ‘Gewoon bijzonder’ zetten we collega’s in het zonnetje. Zij doen ‘gewoon’ hun werk en leveren daarmee een bijzondere bijdrage aan veilige wegen en wateren. Diane Geerts werkt als adviseur Leefomgeving bij de gemeente Amersfoort.

Van hitteplan naar gladheidsbestrijding

Het werk van Diane als adviseur Leefomgeving is heel breed. Dat kan ook bijna niet anders, want wat valt er nu niet onder de leefomgeving? “In mijn functie adviseer ik in herinrichtingsprojecten van onder andere wegen en straten, het nieuwe stationsgebied en de gebiedsontwikkeling Hoefkwartier. Ik vertegenwoordig daarin het belang van de gemeente bij het beheren van de openbare ruimte. Daarnaast ben ik binnen de gemeente opdrachtgever van ROVA, onze uitvoeringspartner van de gladheidsbestrijding. Op dit moment werk ik aan de evaluatie van de gladheidsbestrijding van afgelopen winterseizoen. Terwijl mijn collega’s het hitteplan bespreken. Dat is ook wel het bijzondere aan mijn werk: die uiterste van koud naar warm, van te veel water naar droogte.”

Altijd spannend als het gaat sneeuwen

Diane Geerts in gesprek met een collega in de zoutopslag.Gladheidsbestrijding is echt hét onderwerp van Diane, daar weet zij van de hoed en de rand. Het ontwikkelen van een aangepast beleid, passend voor het komende winterseizoen, gebeurt juist in het voorjaar en in de zomermaanden. “Ik zorg ervoor dat het beleid op orde is en dat de website goed werkt. Ieder jaar wordt een aantal keuzes heroverwogen, in goed overleg met ROVA. Zij zijn echt mijn klankbord als het gaat om strategische keuzes. Welke wegen worden er komend seizoen wel en niet gestrooid, komen er extra meetpunten in de weg om de temperatuur van het wegdek te monitoren en waar komen de zoutkisten te staan? Zoutkisten worden nabij bruggen en hellende vlakken geplaatst, zodat mensen zelf kunnen strooien. Als de routes zijn bepaald, gaat ROVA proefrijden. Het wordt altijd keurig voorbereid. Toch blijft het spannend als het gaat sneeuwen, ondanks die goede voorbereiding.”

Water vasthouden waar het valt

Naast gladheidbestrijding weet Diane ook ontzettend veel van de openbare ruimte in Amersfoort en dan met name hoe je het beste nieuwe projecten en ontwikkelingen integraal aanpakt. Zo heeft Diane op eigen initiatief het ‘toetsoverleg openbare ruimte’ opgericht. In dit overleg komen de grote herinrichtingsprojecten die de openbare ruimte raken langs. De Coronaperiode, waarin overleggen alleen online en op afstand kon, zorgde ervoor dat het toetsen van projecten sindsdien vooral digitaal gebeurt. Alle disciplines geven advies; denk aan rioolbeheer, water, verlichting, bestrating en groen. “Het project Zonnehof is een mooi voorbeeld van integraal werken in herinrichtingsprojecten. Een oude bibliotheek werd omgebouwd naar woningen. We hebben toen gelijk een probleem met de waterberging opgelost door het parkeerterrein om te bouwen naar een park. Het doel was om het water zo veel mogelijk vast te houden op de plek waar het valt. En dat is gelukt!”

Een plek ondergronds bemachtigen

Onlangs ging er in de wijk van Diane nog een middenspanningsruimte in vlammen op wegens overbelasting. Ook in deze casuïstiek is Diane betrokken als adviseur. “Dit soort situaties wil je natuurlijk voorkomen. Samen met netbeheerders onderzoeken we of de ruimtes verzwaard kunnen worden en zoeken we naar meer locaties. Het moet vooral veilig zijn en de opgewekte stroom moet goed worden verdeeld. Maar het is druk in de openbare ruimte, ook ondergronds. Je ligt elkaar echt in de weg. Mijn rol is om te bekijken of er nog andere zaken meegenomen kunnen worden. En als ik het zelf niet weet, raadpleeg ik een collega. Het helpt dat ik altijd precies weet wie ik moet hebben. Dat is ook wel mijn kracht binnen de afdeling.”

Het blijft spannend of je alle kansen benut die zich voordoen om zo een bijdrage te leveren aan de beleidsdoelen.

Diane Geerts

Altijd blijven ontwikkelen

Diane werkt al bijna 25 jaar bij de gemeente Amersfoort en nog steeds met veel plezier. Het werk blijft haar uitdagen om het zo goed mogelijk te doen. Ze vindt het ook fijn dat er meer jonge collega’s bij zijn gekomen en dat er meer vrouwen een technische rol vervullen. De bezettingsgraad is überhaupt flink gegroeid, vertelt ze. “Nu kent elke discipline meerdere adviseurs. Dat voelt soms gek: waarom konden we het eerder met veel minder mensen terwijl we juist nu veel meer kennis, informatie en systemen tot onze beschikking hebben? Dit moet je trouwens ook wel op waarde kunnen schatten en weten hoe je het gebruikt. Soms kun je dingen ook beter niet doen, als je het mij vraagt. Om een voorbeeld te noemen: kratten in de bodem om water te bergen. Dat is in mijn ogen geen duurzame oplossing. Ik ben voor slim en sober. Met een krat heb je weer een afvalstof. Zorgen dat je geen afval creëert is nog beter dan afval hergebruiken. Denk maar aan een komkommer met of zonder plastic. Dat geldt ook voor de openbare ruimte.”

Meerwaarde voor de bewoners van Amersfoort

Diane Geerts in gesprek met een collega achter de laptop.De gladheidsbestrijding loopt al langere tijd op rolletjes. Voor Diane de normaalste zaak van de wereld, maar al pratend beseft ze dat ze daar best trots op is. “Iedereen kent zijn of haar verantwoordelijkheid. Ik denk dat ik daar een groot aandeel in heb gehad. Ook de samenwerking met ROVA verloopt gestroomlijnd. Er zijn veel verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de oude situatie. En dat terwijl het best lastig kan zijn om dingen te veranderen en tegelijkertijd een geoliede machine aan het werk te houden. Het heeft te maken met geld, milieu en veiligheid. Het is altijd mijn drijfveer geweest om daar een optimum in te zoeken. We werken tenslotte met gemeenschapsgeld wat maar een keer kan worden uitgegeven. Ik voel me daar verantwoordelijk voor en probeer een meerwaarde voor de bewoners van Amersfoort te leveren.”

Samen met collega’s een project tot een goed einde weten te brengen, dát geeft mij energie.

Diane Geerts

Neem contact op met Diane

Diane Geerts

Gemeente Amersfoort

Adviseur Leefomgeving

Diane Geerts