Interview met Eric van Duijn, jurylid WOW-prijs

We vroegen Eric naar zijn connectie met WOW, zijn opgaven en waar hij op gaat letten bij de inzendingen voor de WOW-prijs.

Fotograaf: Stefan Forsten, stefanforsten.nl

Eric van Duijn, Team Manager afdeling Leefomgeving bij de gemeente Amersfoort, is een van de juryleden voor de WOW-samenwerkingsprijs 2023. We vroegen Eric naar zijn connectie met WOW, zijn opgaven en waar hij op gaat letten bij de inzendingen voor de WOW-prijs.

Je jureert dit jaar voor de WOW-prijs, kun je meer vertellen over jezelf? 

“Ik werk nu 15 jaar bij de gemeente Amersfoort. In het begin raakten mijn werkzaamheden vooral de beleidskant van de organisatie, nu vervul ik een managementrol bij de afdeling Leefomgeving. Onder deze afdeling valt het beheer en onderhoud van de stad, de uitvoering van afval en grondstoffenverwerking, gebiedsgericht werken, archeologie, het gegevensbeheer van het stedelijk beheer en sinds kort ook het crematorium en de begraafplaatsen. Heel breed dus en dat maakt het leuk. Ik geef leiding aan de strategische adviseurs en de teams die zich bezighouden met de afval- en grondstoffenverwerking en gebiedsgericht werken.”

Met welke opgaven heb je te maken?

“Als afdeling zijn we onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aanzienlijke vervangingsopgave. Met een frisse blik: we zien de investeringen die we doen in de openbare ruimte als uitgelezen kans om ook op andere beleidsvlakken stappen vooruit te zetten en beleidsambities waar te maken. Denk aan vergroenen, klimaatadaptatie, hittestress, toegankelijkheid, circulair, het vergroten van natuurwaarden: alles wat samenkomt in de openbare ruimte, dat kun je meenemen in een vernieuwing daarvan. Op het moment dat we de ruimte opnieuw inrichten zijn er dus allerlei kansen om op andere vlakken resultaten te boeken. Wij kijken nu heel bewust naar de mogelijkheden. De ruimte is echter beperkt en er zijn meer ambities zoals de woningbouwopgave en de energietransitie. Dan is het zaak om goed te onderzoeken wat een gebied nodig heeft, welke ambities er liggen en hoe we daar zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. We proberen de markt zo veel mogelijk uit te dagen om nieuwe mogelijkheden toe te passen en daar stappen in te zetten.”

Zo te horen werken jullie hard aan een integrale aanpak, hoe pakken jullie dat aan?

“We werken met een ambitieweb: met iedere opgave kijken we naar de grote uitdagingen en onderzoeken we of we een prioritering kunnen aanbrengen. Want je kunt niet alles overal. We kijken vooral waar de grootste kansen of bedreigingen liggen om op die manier meer gewicht te geven aan de aspecten waar de grootste kansen liggen. Dit aan de voorkant scherp krijgen, dat is al een opgave op zich. We proberen vooral om een brede blik te houden op de verschillende opgaven en hoe we dit met elkaar organiseren. Ook zijn we scherp op de programmering voor de toekomst waarin we verder vooruit kijken en ook externe opgaven willen meenemen. Denk maar aan de energietransitie. De ondergrond wordt steeds drukker. Op het moment dat je de openbare ruimte opnieuw inricht, is het ook belangrijk om de ondergrond mee te nemen. Hoe zorg je dat het goed passend is? Welke afwegingen maak je daarin en hoe ver ga je? Het blijven ingewikkelde vraagstukken. Gelukkig heb ik veel kwaliteit en denkkracht in het team, daar ben ik heel blij mee.”

Op welke manier ben je betrokken bij WOW?

Ik ben voorzitter van het regiobestuur omgeving Utrecht en daarmee ook bestuurslid van het WOW-bestuur. Acht jaar geleden werd ik bij WOW gevraagd vanuit mijn beleidsrol. Toen vond ik het al een mooi netwerk om in stand te houden: gemeenten en andere overheden werken vaak aan dezelfde opgaven. Het is belangrijk om samen op te trekken en van elkaar te leren. We komen tenslotte dezelfde problemen tegen.” 

Wat is jouw motivatie om voor de WOW-prijs te jureren?

“Wat ik vaak bij beheerders proef, is dat ze het heel gewoon vinden wat ze doen. Terwijl er echt bijzondere dingen worden gedaan. De WOW-prijs is dé gelegenheid om dit bijzondere werk in het zonnetje te zetten. Ik zie het ook als rol van WOW om goede voorbeelden te etaleren en daarmee te laten zien hoe dingen kunnen werken, hoe samenwerkingen kunnen functioneren en welke meerwaarde daar uit te halen is. Ook vind ik het reuze interessant om als jurylid niet alleen de shortlist en de winnaar te zien maar ook het hele spectrum in beeld te brengen. De inzendingen leveren ongetwijfeld inspiratie voor mij persoonlijk op, maar ook voor mijn organisatie. Deze elementen zorgden ervoor dat ik niet lang na hoefde te denken over deelname aan de jury.”

Waar ga je op letten bij de inzendingen?

“Wat zijn de sleutels voor goede samenwerking geweest? Daar ben ik vooral benieuwd naar. Dat integraal werken belangrijk is hoor ik al lang, maar in de praktijk blijkt dat ontzettend weerbarstig te zijn. Ik ga mij focussen op de unieke dingen die er zijn gedaan. Hoe hebben zij elkaar vastgehouden wanneer het ingewikkeld werd om toch samen tot een oplossing te komen? Voor alle projecten en samenwerkingen die nog twijfelen om zich in te schrijven heb ik de volgende oproep: gooi die bescheidenheid van je af en wees trots op de resultaten die je boekt. Als je er zelf middenin zit, lijkt het misschien allemaal vanzelfsprekend, maar anderen kunnen er ongetwijfeld van leren.”