Gewoon bijzonder

De stille kracht achter onze (vaar)wegen en water

Achter ons netwerk van wegen, vaarwegen en wateren zit een netwerk van duizenden beheerders die elke dag 'gewoon' hun werk doen. Hoewel dit met de nodige bescheidenheid gebeurt, leveren zij een bijzondere bijdrage aan onze sector. En daar mogen we best trots op zijn! In de rubriek 'Gewoon bijzonder' vertellen collega's over hun passie voor het werk. Je leest over de bijzondere details en wat het werk zo mooi maakt.

Weet jij iemand die het ook verdient om eens in de schijnwerpers te staan? Mail de reden en zijn of haar contactgegevens naar info@platformwow.nl

Gewoon bijzonder: Luurt Glas van Groningen Seaports

4 juli 2024

Wat in een grotere organisatie door veel verschillende mensen wordt gedaan, doen ze bij Groningen Seaports met een kleine club. Al opsommend wordt het duidelijk dat Luurt heel breed georiënteerd is. Luurt: “Ik moet overal wat vanaf weten, maar kan nergens écht de specialist in zijn."

Lees het interview

Gewoon bijzonder: Petra Hoevenaar van Hoogheemraadschap van Delfland

6 juni 2024 

Het meest bijzondere moment uit Petra haar carrière moet nog komen: de bouw van een gloednieuwe waterzuivering. Het Hoogheemraadschap smeedt op dit moment de plannen voor de meest moderne waterzuivering van Europa. De zuivering moet voldoen aan strengere wettelijke eisen voor de kwaliteit van het gezuiverde water. Petra: “Het is echt ultiem om hieraan mee te mogen werken als omgevingsmanager. Er zijn natuurlijk heel wat waterzuiveringen in Nederland, maar de meeste worden gerenoveerd of er wordt bijgebouwd. Er zijn maar weinig die vanaf de grond nieuw worden neergezet. En dan ook nog een die straks aan alle nieuwe wetgevingen, regels en eisen rondom duurzaamheid en circulariteit voldoet. Hoe tof is dat?”

Lees het interview

Gewoon bijzonder: Jean Berkhout van Gemeente Midden-Drenthe

29 april 2024

Met een aantal ambitieuze projecten in zijn portefeuille wordt er veel van Jean zijn geduld, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen gevraagd. Jean: “Een circulair ambachtscentrum, de Voedselvisie en het opzetten van de circulaire agenda zijn stuk voor stuk projecten waarbij ik in het begin geen idee heb hoe het gaat uitpakken of welke hindernissen ik over moet gaan. Wat mij helpt, is dat ik intrinsiek gemotiveerd en gedreven ben om op een eigenwijze manier hiermee aan de slag te gaan. Ik loop niet vast als iemand zegt ‘het kan niet’. Dan zeg ik ‘waarom niet?’. Die vraag stel ik aan collega’s maar ook aan de wethouder. We hebben een missie en moeten daarom toch samen bedenken hoe het wél kan."

Lees het interview

Gewoon bijzonder: Janus Hermans van Provincie Noord-Brabant

8 april 2024

Binnen de provincie zijn er voor objecten en gebieden ‘objectbeheerders’ benoemd. Janus is objectbeheerder van de civiele kunstwerken. Ook Groen, Bebording en Verhardingen hebben een eigen objectbeheerder. Janus is in zijn werk ook regisseur van deze objectbeheerders en organiseert daarmee het assetbeheer en technische aspecten voor de Brabantse provinciale wegen. “De dubbelrol maakt mijn werk leuk maar ook druk want ik zet continu een andere pet op. Gelukkig is er ook ruimte voor nieuwe samenwerkingen zoals een overlegstructuur met Brabantse gemeenten. Dit is hard nodig omdat 55% van de vervangings- en renovatieopgave van infrastructurele werken bij gemeenten ligt.”

Lees het interview

Gewoon bijzonder: Marieke Plegt van Rijkswaterstaat

8 februari 2024

Van een traineeship naar technisch adviseur, technisch manager en ontwerpmanager: Marieke heeft in veertien jaar Rijkswaterstaat diverse stappen gezet. Altijd aan de technische en projectmatige kant. “Als ontwerpmanager werk ik aan het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) onderzoek voor de N33 Zuidbroek - Appingedam, het tegengaan van zoutindringing bij Kornwerderzand en het opzetten van de Viaductenwerf. Daarnaast besteed ik tijd aan de afdeling ‘RWS Ontwerpt’ en het doorontwikkelen van de visie van de afdeling."

Lees het interview

Interview: Gerhard Jansma van Waterschap Noorderzijlvest

4 januari 2024

Om overtollig hemelwater af te voeren moet Gerhard met regelmaat een gemaal bedienen. “Wanneer de waterstanden te hoog zijn, kunnen we het gemaal inzetten om water af te voeren naar zee. Alle metingen en waterstanden zijn te volgen in een app. Ik beoordeel op basis van deze informatie wat er nodig is om in actie te komen. Als ik piket draai, kan ik op de gekste tijden worden opgeroepen. Als ik bij het gemaal aan kom, moet ik de dieselmotoren aanslingeren. Als er veel water is gevallen, kan het wel een week duren voordat de waterstand weer op peil is." 

Lees het interview

Interview met Marco van Bemmel van Provincie Zuid-Holland

27 november 2023

Voordat Marco in dienst kwam bij de provincie, probeerde hij verschillende banen uit. Hij verdiepte zich eerst in dierenverzorging, wat logisch leek na een jeugd op de boerderij, maar kwam er toen snel achter dat veiligheid en verkeer hem meer interesseerde. Via een oud-werkgever hoorde Marco van een pilot bij de provincie met vroege en late diensten voor weginspecteurs. “Ik had op dat moment een vaste baan en had daarom mijn twijfels. Maar na een gesprek ben ik toch ingestapt. Ik herinner me de rommelige start nog goed. Op de eerste dag kregen we wat uitleg en instructie over de dienstauto en daarna werd ik samen met een andere nieuwe collega op pad gestuurd. ‘Hier heb je de sleutel, daar staat de auto.’ Zo ging dat ongeveer."

Lees het interview

Interview met Piet van Erp van Waterschap Vechtstromen

31 augustus 2023

Piet zijn werk vindt meestal plaats op de achtergrond, maar vormt een belangrijke schakel in de projecten van het waterschap. Zonder het geld dat hij met zijn team werft, zouden veel projecten niet van de grond komen. “Mijn belangrijkste taak is om de opgaven van het waterschap te koppelen aan provinciale, nationale en Europese programma’s,” vertelt Piet. “Elke subsidie, fonds of lening wordt beschikbaar gesteld voor een specifiek doel. Een minister, eurocommissaris of gedeputeerde wil bijvoorbeeld nieuwe oplossingen voor klimaatadaptatie vinden of de ontwikkeling van watertechnologie stimuleren. Ik zorg dat we weten voor welke subsidies we in aanmerking komen en welke projecten we daarmee kunnen financieren.”

Lees het interview

Interview met Diane Geerts van de Gemeente Amersfoort

24 juli 2023

De gladheidsbestrijding loopt al langere tijd op rolletjes. Voor Diane de normaalste zaak van de wereld, maar al pratend beseft ze dat ze daar best trots op is. “Iedereen kent zijn of haar verantwoordelijkheid. Ik denk dat ik daar een groot aandeel in heb gehad. Ook de samenwerking met ROVA verloopt gestroomlijnd. Er zijn veel verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de oude situatie. En dat terwijl het best lastig kan zijn om dingen te veranderen en tegelijkertijd een geoliede machine aan het werk te houden. Het heeft te maken met geld, milieu en veiligheid. Het is altijd mijn drijfveer geweest om daar een optimum in te zoeken."

Lees het interview

Interview met Dineke Mulderij van de provincie Noord-Holland

1 juni 2023

Dineke geeft leiding aan 35 collega’s die binnen de provincie in diverse projectteams werken. Ze begeleidt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling: welke stappen kunnen ze maken, waar kunnen ze in groeien en welk project zou de volgende stap kunnen zijn? Daarnaast is ze dagelijks opdrachtgever voor een aantal projecten. Een mooie mix vindt ze zelf. “Als opdrachtgever ben ik het eerste escalatieniveau. Als er gedoe is, onderzoek ik samen met de projectmanager de bestuurlijke impact, welke strategie het handigst is en welke scenario’s we aan de bestuurder voorleggen. In dit deel van mijn werk word ik echt volop betrokken bij de inhoud.”

Lees het interview

Interview met Eelco Tukker van de provincie Drenthe

11 mei 2023

Geboren en getogen in Drenthe heeft Eelco eerlijk gezegd meer met een klein project in zijn achtertuin dan met een groter project ver van huis. “Dat ik in mijn eigen provincie kwam te werken, trok mij over de streep. Ik had de jaren daarvoor een landelijke, vrij specialistische rol met de focus op aanbestedingen en contracten. Sinds een paar maanden zit ik op mijn nieuwe plek. Ik ben kort gezegd het aanspreekpunt voor alles wat er óp en rondom de Drentse wegen gebeurt.

Lees het interview

Interview met Saskia Dubbeldam van Waterschap Rivierenland

28 maart 2023

Samenwerking is in Saskia haar werk een belangrijke factor. Ze werkt in een team van vijf operators die elk hun eigen gebied hebben. “Er staat veel druk op de afstemming met fruittelers in mijn gebied. Zij hebben tijdens nachtvorstbestrijding veel water nodig om hun oogst te beschermen tegen bevriezing. Er hangt veel vanaf omdat hun oogst in één nacht verloren kan gaan.”

Lees het interview

Interview met Leo Scholtes, nautisch adviseur bij Rijkswaterstaat

7 februari 2023

In het areaal van Leo worden er tien bruggen bediend door zijn collega’s, de brugoperators. Vaak doen zij hun werk op afstand, vanuit de verkeerscentrale in Rhoon, maar voor sommige bruggen moet je echt op locatie zijn. Na de wisseldiensten van onze operators speelt er vaak nog iets wat opgelost moet worden,” vertelt Leo. “Denk storingen, maar ook veranderende regelgeving.”

Lees het interview

Interview met Edwin van Komen: adviseur bij dijkversterkingsprojecten in Limburg

11 januari 2023

De liefde voor water is Edwin van Komen van Waterschap Limburg met de paplepel ingegoten. Zijn ouders waren binnenvaartschippers. Nu adviseert hij over dijkversterkingsprojecten. "Bij hoogwater en overstromingen zie ik met eigen ogen hoe mensen in de omgeving worden geraakt. Dat neem ik mee in mijn werk, voor die mensen doe ik het.“

Lees het interview

Interview met Henri Bijkerk: invasieve waterexoten bestrijden in Overijssel

4 november 2022

De Grote waternavel, de Waterwaaier, de Verspreidbladige waterpest en de Reuze schroefvallisneria overlast op ruim 900 locaties in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Henri Bijkerk van de provincie Overijssel maakt een plan van aanpak om dit soort invasieve waterexoten samen met andere beheerders te bestrijden.

Lees het interview

Interview met Charlotte van Luling: licht op de Utrechtse N-wegen

3 november 2022

"Zijn er lampen stuk? Dan ga ik pas naar huis als ze gemaakt zijn." Charlotte van Luling zorgt er als assetbeheerder openbare verlichting voor dat de verlichting op de N-wegen in de provincie Utrecht optimaal functioneert 💡. Daar komt veel meer bij kijken dan je in eerste instantie denkt.

Lees het interview

Interview: Maurice Smeets van Waterschap Limburg

2 november 2022

Maurice Smeets heeft zijn hele leven al een passie voor water. Als kind bouwde hij dammetjes aan zee. Toen al vond hij het gedrag van water reuze interessant. Dit kan Maurice in zijn werk goed toepassen. Zijn voornaamste taak is het adviseren van de IPM-teams (integrale projectmanagementteams) binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma Limburg (HWBP-L). 

Lees het interview

 

Interview: Nelianne Keizer van Rijkswaterstaat

1 november 2022

Nelianne was 2,5 jaar geleden nog stewardess, maar heeft zich ondertussen omgeschoold tot brugoperator bij onder andere de Botlekbrug, de Calandbrug en de Spijkenisserbrug. Met een opa als binnenvaartschipper is die switch eigenlijk best logisch. "Het blijft bijzonder om gigantische hefbruggen met een paar knoppen te bedienen," vertelt ze.

Lees het interview

Interview: Sander Lubberhuizen van gemeente Enschede

30 oktober 2022

Sander werkt graag voor de overheid en heeft de grote ambitie om het duurzaamste gemeentelijke ingenieursbureau van Nederland te worden. “Ik kan in mijn rol binnen de overheid veel beter het verschil maken."

Lees het interview