Over Platform WOW

Platform WOW brengt beheerders van weg, vaarweg en water samen. WOW faciliteert kennisdeling en leren van elkaars praktijkvoorbeelden. Zodat collega beheerders van gemeenten, provincies, rijkswaterstaat, waterschappen, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en de Rijksoverheid met dezelfde opgave elkaar inspireren.

Lees verder
Elkaar ontmoeten

We organiseren impactvolle evenementen over thema’s die zowel regionale als de landelijke opgaven raken. Online en offline.

Kennis en ervaring onderling uitwisselen

We geven collega’s van diverse beheerders de gelegenheid om bij elkaar in de keuken te kijken. Eén dag of voor langere tijd.

Water- en wegprofessionals van de toekomst

De collega’s van nu geven vorm aan de (vaar)wegen en wateren voor de generatie van morgen. Wij betrekken die jonge generatie actief bij het vak en enthousiasmeren ze voor de bèta-opleidingen daar naartoe.

In de spotlight

Smart Mobility

Interview met Martijn Elting over apps en navigatiesystemen

Hoe kunnen wegbeheerders navigatiesystemen en apps beter gebruiken om verkeer te sturen en te informeren? Zodat het verkeer beter en veiliger kan doorstromen? Op 28 januari vertellen Martijn Elting van Sweco en Geert van der Heijden van RoyalHaskoningDHV hierover tijdens de eerste van een reeks bijeenkomsten over Smart Mobility.

21 januari 2021
Lees het interview

WOW staat voor mij voor het wij-gevoel van beheerders onder elkaar

Kees Vonk, secretaris-directeur waterschap Rivierenland, waarnemend voorzitter Platform WOW Kees Vonk, secretaris-directeur waterschap Rivierenland, waarnemend voorzitter Platform WOW

Het WOW-netwerk

Duizenden collega's binnen de overheid en daarbuiten zijn bij WOW aangesloten. Bekijk hier met wie we onlangs samenwerkten.

Johanneke Helmers
Johanneke Helmers
Gemeente Amsterdam
Lindy Molenkamp
Lindy Molenkamp
Provincie Noord-Holland
Edwin Lokkerbol
Edwin Lokkerbol
De Bouwcampus
Yvonne Keulenaar
Yvonne Keulenaar
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Philip van Nieuwenhuizen
Philip van Nieuwenhuizen
MKB Infra
Johanneke Helmers Marin Zegers Mozafar Said Lindy Molenkamp Edwin Lokkerbol Yvonne Keulenaar Philip van Nieuwenhuizen

Partners

Een greep uit de organisaties waarmee we samenwerken.

Provincie Gelderland
Rijkswaterstaat
Koninklijk Nederlands Waternetwerk
KWR Watercycle research institute
STOWA
Gemeente Apeldoorn
Energie en Grondstoffen Fabriek
Unie van Waterschappen
Kennisplatform CROW
Bouwcirculair
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Gemeente Amsterdam