Terugblik en sheets kennissessie MKI (Milieukostenindicator)

Duurzaamheid opnemen in je aanbestedingen

Op 12 december en 13 december gaf Martijn Weening een online kennissessie over MKI (milieukostenindicator). MKI is een eenheid die steeds meer wordt gebruikt om de milieueffecten in de keten van een product of proces in euro's uit te rekenen. Door MKI als eis of gunningscriterium mee te nemen in de aanbesteding worden leveranciers geprikkeld om de meest duurzame oplossing te bieden en zullen zij dit op hun beurt ook in aanlevering vanuit de keten verlangen.

Hieronder vind je de sheets en de hyperlinks die tijdens het webinar aan de orde kwamen. En kijk hier voor de korte DuboCalc tutorial video's die we naar aanleiding van deze sessie hebben gemaakt.

Tip: Kijk op Tenderned en leer van anderen.

Martijn Weening

Gewoon doen!

Gewoon doen! Dat was van Martijn bij deze sessie. "Veel overheden staan nog aan het begin van het opnemen van MKI in hun aabestedingen, omdat ze niet weten waar ze moeten beginnen," vertelde Martijn. "Het is echter gewoon een kwestie van doen. Je moet er wat ervaring in opdoen, dus begin klein met één product of deelproduct, of pak alleen het productieproces, en kijk welke aanbieder de laagste MKI waarde hierop biedt. Zo leer je hoe het werkt en kun je het de volgende keer wat groter aanpakken."

Spreker

Martijn Weening

Provincie Noord-Holland

Sustainability consultant

Martijn Weening

Waarom MKI

"Als eigenaar en opdrachtgever hebben wij overheden een belangrijke taak in het verduurzamen van onze infrastructuur," aldus Martijn Weening. "Organisaties als Rijkswaterstaat en ProRail gebruiken MKI al standaard voor dit doel, bij provincies is het redelijk in gebruik en ook bij gemeenten zien we dat er steeds meer duurzaam wordt uitgevraagd. Producten as asfalt, tegels en rioleringen zijn 'populaire' producten om duurzaam uit te vragen. Toch zien we ook dat projectleiders of inkopers vaak niet genoeg tijd hebben om zich in de methode te verdiepen. In deze kennissessie help ik ambtenaren, die willen weten wat MKI eigenlijk inhoudt en hoe deze berekend wordt, een eindje op weg."