Terugkijken Emissieloos Bouwen: wat levert het op in de praktijk?

Introductie

Wat levert Emissieloos Bouwen op in de praktijk? Waar loop je tegen aan en hoe ga je daarmee om? Op deze vragen en meer krijg je antwoord door de eerste bijeenkomst van het drieluik Emissieloos Bouwen terug te kijken.

Kijk de sessie terug (1,5 uur)

Samenvatting

Jan Baltissen (HWBP) legt de belangrijke opbrengsten van emissieloos bouwen uiteen zoals CO2- en stikstofreductie, het aantrekken van nieuw personeel, verminderen van fijnstof en implicaties voor de bouwlogistiek door minder hinder.

Pol van de Rest (Waterschap Scheldestromen) zet uiteen hoe ze door nauwe samenwerking met de aannemer een 50% reductie van uitstoot ten opzichte van 1990 en 20% reductie ten opzichte van 2020 wisten te realiseren met uitzicht op meer. Hier komt de kracht van samenwerken naar voren en ook de uitdagingen zoals beperkingen in de (laad)infrastructuur en investeringskosten.

Sil Polman en Niek van Onna (Gemeente Arnhem) laten zien hoever je kan gaan met emissieloos bouwen waarbij ze laten zien wat voor materieel er tegenwoordig allemaal voorradig is. Hier komt dezelfde flessenhals voorbij van de laadinfrastructuur en worden ook mogelijke oplossingen besproken.

Ik ben blij echt dat we dit nu doen, want zo wordt kennis over emissieloos bouwen vermeerderd en gaan we elkaar als opdrachtgevers en opdrachtnemers eerder opzoeken

Edwin Lokkerbol

Edwin Lokkerbol (Emissieloos Netwerk Infra) geeft vijf basisprincipes mee om als opdrachtgever en opdrachtnemer de doelstelling van 100% Emissieloos Bouwen te realiseren en verbindt dat met de drie voorgaande presentaties.

Marco de Jong (Provincie Noord-Holland) leidt vervolgens een panel met alle sprekers waarin ingegaan wordt op hoe je de organisatie meekrijgt, hoe je omgaat met de flessenhals van laadinfrastructuur en wat de ideale samenwerkingsvorm is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer als het gaat om emissieloos bouwen.

Experts

Marco Hofman

Provincie Noord-Holland

Strategisch adviseur beheer

Marco Hofman

Edwin Lokkerbol

Platform WOW

Projectleider Assetmanagement en V&R

Edwin Lokkerbol

Jan Baltissen

Rijkswaterstaat

Klimaatadviseur Dijkversterkingen Hoogwaterbeschermingsprogramma

Jan Baltissen

Pol van de Rest

Waterschap Scheldestromen

Technisch Manager IPM team Projectorganisatie waterveiligheid

Pol van de Rest

Sil Polman

Gemeente Arnhem

Senior projectleider

Sil Polman
Zero emissie
Terugblik: Emissieloos Bouwen: te duur of (uiteindelijk) een koopje?
Zero emissie
Terugkijken: Emissieloos Bouwen - slimmer inkopen en aanbesteden