Online kennissessie MKI (Milieukostenindicator)

Duurzaam uitvragen en aanbesteden

Op maandag 12 en dinsdag 13 december organiseren we een online kennissessie MKI (milieukostenindicator) voor medewerkers van de overheid. MKI is een eenheid die steeds meer wordt gebruikt om de milieueffecten in de keten van een product of proces in euro's uit te rekenen. Door MKI als eis of gunningscriterium mee te nemen in de aanbesteding worden leveranciers geprikkeld om de meest duurzame oplossing te bieden en zullen zij dit op hun beurt ook in aanlevering vanuit de keten verlangen (zie ook pianoo.nl)

Na de sessie weet je wat MKI zegt over de duurzaamheid van een product en is het een stuk duidelijker hoe je, met een DuboCalc account, duurzame keuzes kunt maken in je ontwerp of aanbesteding. Wil je MKI echt gaan inzetten in een aanbesteding, dan is het raadzaam om een expert in te schakelen die je hierbij op weg kan helpen.

Locatie
Microsoft Teams (link wordt nagestuurd)
Evenementdatum
12 december 2022
Tijd
15.00 - 17.00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
Lokale overheden die duurzaamheid in hun aanbestedingen willen opnemen
Contactpersoon
Willem de Kock
Willem de Kock
Projectleider Kennisdeling en Samenwerking

Na de sessie weet je wat MKI zegt over de duurzaamheid van een product en hoe je duurzame keuzes kunt maken in je ontwerp of aanbesteding.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Martijn Weening

Inhoud van de kennissessie

De sessie vindt plaats in Teams, duurt ongeveer 2 uur en wordt gegeven door Martijn Weening van de provincie Noord-Holland. Als expert duurzaamheid houdt hij zich al jaren bezig met de vraag hoe wij als overheden een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van onze infrastructuur.

"Als eigenaar en opdrachtgever hebben wij hierin een belangrijke taak," vertelt Martijn. "Organisaties als Rijkswaterstaat en ProRail gebruiken MKI al standaard voor dit doel, bij provincies is het redelijk in gebruik en ook bij gemeenten zien we dat er steeds meer duurzaam wordt uitgevraagd. Producten as asfalt, tegels en rioleringen zijn 'populaire' producten om duurzaam uit te vragen. Toch zien we ook dat projectleiders of inkopers vaak niet genoeg tijd hebben om zich in de methode te verdiepen. In deze kennissessie help ik ambtenaren, die willen weten wat MKI eigenlijk inhoudt en hoe deze berekend wordt, een eindje op weg. In twee uur laat ik zien welke elf milieu-indicatoren in MKI mee worden gewogen, hoe de waarde wordt berekend en wat dit wel, maar ook niet zegt over een product. Soms wil je misschien nog een andere indicator meewegen in je uitvraag, dat soort vraagstukken behandel ik ook in de sessie."

In 2021 gaven we ook al een reeks kennissessies over MKI. Deze kennissessies op 12 en 13 december hebben dezelfde inhoud, met een aantal updates over de huidige stand van zaken.

Spreker

Martijn Weening
Martijn Weening
Provincie Noord-Holland
Sustainability consultant